top of page
Sök

Pappers och Industriarbetsgivarna är överens om ett nytt kollektivavtal. Det nya avtalet innehåller ett flertal villkorsförbättringar i form av ökade rättigheter vid kompledighet, högre ersättning i ATK och förbättrad OB. Avtalet sträcker sig över två år och har ett totalt avtalsvärde på 7,4 % där första året är värt 4,1% och det andra året är värt 3,3%. Det är de högsta nivåerna i Industriavtalets historia.


Förhandlingschef Robert Sjunnebo lyfter fram kompledigheten som en framgång. ”Det är ett viktigt genombrott och en betydande inskränkning i arbetsgivarnas arbetsledningsrätt. I det nya avtalet har det blivit en rättighet att få ut kompledighet och det har blivit svårare för arbetsgivarna att neka den.”

42 visningar

31 Mars kom facken inom industrin och arbetsgivarna överens om märket, vilket gör att vi nu går in i slutförhandlingar med Industriarbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal.


44 visningar


24 visningar
bottom of page