Sök

Uppdaterad: 31 mar 2020

Vi i Pappers avd 165 har nu hållit årsmöte, detta är nu den nya styrelsen efter årets val.

Avdelningsstyrelsen fick en ny ledamo Patrik och en ny ersättare i Roger.

Vi hälsar dem välkomna.


Ordförande / Vice kassör

Nicklas Johansson

Vice ordförande / Studieorganisatör

Niklas Åhl

Kassör          Håkan Gustafsson

Sekreterare   Lars Andersson

Ledamot       Patrik Nilsson

Ledamot       Mats Strömbäck

Ledamot       Mikael Jägerving

1 Ersättare    Roger Johannessen

2 Ersättare    Simon Andersson

3 Ersättare    Andreas Karlsson


Lars Andersson blev även vald som SHSO för ytterligare 3 år.

51 visningar

Uppdaterad: 30 mar 2020

Pappers har likt andra förbund ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat till den 31 oktober. Lokalavtal och riksavtal gäller precis som vanligt fram till dess. Det innebär att vi börjar förhandla igen den 1/10 och har en månad på oss, att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma läge som vi är idag. Anledningen är att de yttre förutsättningarna, Coronavirus och följden av detta, för förhandling ändrats så mycket att förhandlingar inte längre är möjliga att genomföra. Det är en exceptionell åtgärd i ett läge där vi alla behöver hjälpas åt för att samhället ska fungera. Fokus läggs nu på att hjälpa de avdelningar där det på grund av detta blir fler och svåra förhandlingar.

27 visningar

Kom ihåg att nyttja förmånen vi har att träffa Folksam för en personlig genomgång av ”framtiden”, pensionen och försäkringar. Detta är något för alla åldrar. Det enda du behöver ha med dig när du träffar dem är legitimation och mobilt bank-id. Boka tid via Pappers expeditionen

34 visningar

Kontakt

Strandvägen 1   95271 Karlsborg   Tel 0923-66237

Ordförande:  Niklas Johansson

Huvudskyddsombud: Lars Andersson

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com