top of page
Sök

Prolongering av avtal

Pappers har likt andra förbund ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat till den 31 oktober. Lokalavtal och riksavtal gäller precis som vanligt fram till dess. Det innebär att vi börjar förhandla igen den 1/10 och har en månad på oss, att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma läge som vi är idag. Anledningen är att de yttre förutsättningarna, Coronavirus och följden av detta, för förhandling ändrats så mycket att förhandlingar inte längre är möjliga att genomföra. Det är en exceptionell åtgärd i ett läge där vi alla behöver hjälpas åt för att samhället ska fungera. Fokus läggs nu på att hjälpa de avdelningar där det på grund av detta blir fler och svåra förhandlingar.

39 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page